03 Nisan 2011 OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI

                                OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

 

       A/1 Blok Yönetim Kurulu; YÖNETİM PLANIN’ da belirtilen; Toplanma ve Çağrı başlıklı bölümün 12.Maddesi C' bendine göre 03 Nisan 2011 Pazar günü saat 19.30’da Apartmanımızın toplantı salonunda aşağıda belirtilen gündemle olağan üstü toplanmaya karar vermiştir.

 

      İlk toplantımızda çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gündemle aynı yer ve saatte 10 Nisan 2011 Pazar günü yapılacaktır. Tüm apartman sakinlerimizin ilk toplantıda hazır bulunmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine olan inancımız tamdır.

 

            Görüşülecek konular.

—14.6.2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul tutanağının 5.maddesinde karara bağlanamayan Doğal Gaz dönüşüm konusu tekrar görüşülecektir.

—Doğal Gaz konusunda yetkinin Yönetim Kuruluna verilmesi istenecektir.

 Tam ve tek yetkili yönetim kurulu olup, yönetimin dilediği şekilde yapacağı bir yol haritası ile konunun bağıtlanması hedeflenmektedir.

Bunun için yetki istenecek görüşler alınarak karara bağlanacaktır.

—Apartmanımızın Kömür fiyat artışlarından kaynaklı mali sıkıntısı görüşülüp karara bağlanacaktır.

—Apartman yaşamı, temizlik, böcek istilası konuları üzerinde bir konuşma ve fikir alış verişi yapılacaktır.                                               

                                                                                        15 Mart 2011

 

               Saygı ile duyurulur.                                             

          A/1 Blok Yönetim Kurulu

                                                                    

 

        Başkan                           Bşk. yrd.               Üye

 

Mustafa ŞİMŞEK                Köksal EREN      Mustafa Civan

2011 Yılı OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !