2011 Yılı OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

                        2011 Yılı OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

 

            A/1 Blok Yönetim Kurulu; YÖNETİM PLANIN’ da belirtilen; Toplanma ve Çağrı başlıklı bölümün 12.Maddesi C' bendine göre 03 Nisan2011 Pazar günü saat 19.30’da Apartmanımızın toplantı salonunda yapılan olağan üstü toplantısında şu kararlar alınmıştır.

 

       1- Yönetim kurulunun araştırması sonucunda uygun görülecek bir bankadan 15.000 TL (Onbeş Bin Türk Lirası) kredi kullanması uygun görülmüştür.

 

      2- Doğalgaza geçilmesine karar alınmıştır ancak KOMBİ ya da merkezi siteme geçilip geçilmeyeceği, merkezi siteme geçilecekse  KASKAD sistemi yoksa Yoğuşmalı kazanlar mı kullanılacağı konusu kararına varılabilmesi için, belediyeye açılan davanın Tüketici Mahkemesinde sonuçlanmasının beklenmesi ve bu sonuca göre karar verilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

 

     3- Yapılacak ilaçlama çalışmasının bankadan alınacak kredi ile karşılanması kararına varılmış olup, bu şartlar sağlandığı takdirde aidatların 100 TL olarak ödemeye devam edilmesine karar verilmiştir.

 

    4- Yukarıdaki banka kredisi şartları sağlanamadığı durumda yeniden olağan üstü toplanmaya karar verilerek aidat ödemeleri ve durum değerlendirilmesi görüşülmesi karara bağlanmıştır.

                                                                                03 Nisan 2011

                                                                   A/1 Blok Yönetim Kurulu

      Başkan                              Bşk.Yrd.                                   Üye

Mustafa ŞİMŞEK                Köksal EREN                       Mustafa Civan

 

03 Nisan 2011 OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !