4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Yayımlanan Yönetmelikler

 

 

YÖNETMELİKLER

4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER

Sıra No

Yönetmeliğin Adı

4857 Rs. İş Kanunun İlgili Maddesi

R.G. Tarih / Sayı

Yürütme Tarihi

1

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

30.Md.

24/3/2004

25412

Yayımı tarihinde

2

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

30.Md.

son fıkra

26/9/2003

25241

Yayımı tarihinde

3

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

33.Md.

18/10/2004-25617

Yayımı tarihinde

4

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

38.Md.

5/3/2004

25393

 

Yayımı tarihinde

Değişiklik
14/06/2007
26552

5

Asgari Ücret Yönetmeliği

39.Md.

1/8/2004

Yayımı tarihinde

6

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

41.Md.

6/4/2004

25425

Yayımı tarihinde

7

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

51.Md.

28/2/2004

25387

Yayımı tarihinde

8

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

60.Md.

3/3/2004

25391

Yayımı tarihinde

9

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

63/3.Md.

6/4/2004

25425

Yayımı tarihinde

10/1

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

63.Md.

son fıkrası

15/4/2004

25434

Yayımı tarihinde

11

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

65.Md.

31/3/2004

25419

Yayımı tarihinde

12/2

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

70.Md.

28/4/2004

25446

Yayımı tarihinde

13/3

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

71.Md.

6/4/2004

25425

Yayımı tarihinde

14/4

Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılmaları Hakkında yönetmelik

73.Md.

 

9/8/2004

25548

Yayımı tarihinde

15

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

76/1.Md.

6/4/2004

25425

Yayımı tarihinde

16

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

76/2.Md.

7/4/2004

25426

Yayımı tarihinde

17/5

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

77.Md.

7/4/2004

25426

Yayımı tarihinde

 

18/6

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
(89/391/EEC)

78.Md.

9/12/2003

25311

Yayımı tarihinde
(Danıştay 10. Dairesinin 15.06.06 - 2006/3007 sayılı kararı ile iptal)

19/7

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
(92/58/EEC)

78.Md.

23/12/2003
25325

Yayımı tarihinde

20/8

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
90/270/EEC)

78.Md.

23/12/2003

25325

Yayımı tarihinde

21/9

Gürültü Yönetmeliği
(2003/10/EC-(86/188/EEC)

78.Md.

 

23/12/2003

25325

23/12/2006

22/10

Titreşim Yönetmeliği
(2002/44/EC)

78.Md.

23/12/2003

25325

23/12/2006

23/11

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
(92/57/EEC)

78.Md.

23/12/2003

25325

Yayımı tarihinde

24/12

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik   26/12/2003  25328   

25/13

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
(99/92/EC)

78.Md.

26/12/2003

25328

Yayımı tarihinde

26/14

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
90/394/EEC-97/42/EEC-99/38/EC)

78.Md.

26/12/2003

25328

Yayımı tarihinde

27/15

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
(83/477/EEC)

78.Md.

26/12/2003

25328 (Değişiklik 17/2/2004 25376)

15/4/2006

28/16

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
(89/654/EEC)

78.Md.

10/2/2004

25369

Yayımı tarihinde

29/17

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik
(89/655/EEC)

78.Md.

11/2/2004

25370

Yayımı tarihinde

30/18

Elle Taşıma İşleri Hakkında Yönetmelik
  (90/269/EEC)

78.Md.

11/2/2004

25370

Yayımı tarihinde

31/19

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
(89/656/EEC)

78.Md.

11/2/2004

25370

Yayımı tarihinde

32/20

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik
(92/104/EEC)

78.Md.

21/2/2004

25380

Yayımı tarihinde

 

33/21

Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik
(92/91/EEC)

78.Md.

22/2/2004

25381

Yayımı tarihinde

34/22

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
(91/383/EEC)

78.Md.

15/5/2004

25463

Yayımı tarihinde

35/23

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
(2000/54/EC-93/88/EEC-97/59/EC-97/65/EC)

78.Md.

10/6/2004

25488

Yayımı tarihinden

1 yıl sonra

36/24

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
(93/103/EEC)

78.Md.

27/11/2004

25653

Yayımı tarihinden

2 yıl sonra

37/25

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik

78/2.Md.

17/12/2004

Yayımı tarihinde

38/26

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik
 

79.Md.

15/3/2004

25393

Yayımı tarihinde

39/27

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

80.Md.

7/4/2004

25426

Yayımı tarihinde

40/28

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik

81.Md.

15/08/2009

27320
 

Yayımı tarihinde

 

41/29

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

85.Md.

16/6/2004
25494

Değişiklik 23/10/2004
25622

Yayımı tarihinde

42/30

Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
(92/85/EEC)

88.Md.

14/7/2004

25522

Yayımı tarihinde

43

Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

91/2.Md.

1/8/2004

25540

Yayımı tarihinde

44

Konut Kapıcıları Yönetmeliği*

110.Md.

3/3/2004

25391

Yayımı tarihinde

45

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

111/1.Md

03/09/2008

26986

Yayımı tarihinde

46

Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik

111/2.Md

06/4/2004

 

25425

Yayımı tarihinde

 

47

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

114.Md.

 

 

4/4/2004

25423

Yayımı tarihinde

 

 

 

 

 


 

20 Mart 2008
 
 
 
 
 
 
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !