Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı ve Hayvan Severlere.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığına


İki konuyu özetlemek istiyorum.


KONU 1

Kaynarca Toplu Konutları bölgesinde mini piknik alanı görünümünde yapılmış olan ağaçlıklı bölge içerisindeki masalar şantiye, bakkal gibi gözlemci çevreler olduğu halde, kim olduğu belirsiz bir takım kişilerce talan edilmekte ancak belediye bunlara hiç bir önlem almamaktadır.
 


Adeta sıradan vatandaş gibi izlemeye devam etmektedir.


Hal böyle olunca da, adı geçen park görünümlü alanda, göstermelik dahi olsa konulmuş olan sadece 3 adetten oluşan spor aletleri de ne yazık ki aynı özensizlik içerisinde çürümeye terk edilmiştir.


Bunun paraları kimlerin kesesinden çıkmıştır ki sayın belediye yetkilileri seyirci kalabilmekte hiç bir mahsur görmemektedir?


Belediye başkanlarının görevleri arasında, seyirci localarından izleyici seçerek belediyelerde çalıştırmak gibi bir madde olduğunu hiç hatırlamıyorum.


Ayrıca sayın yetkililerin bahse konu olan yerlerin çamur içerisinde olduğunu göremeyecek kadar kör olabileceklerini hiç düşünmüyorum.


Bu körlüğün kasıt sınırlarını zorladığı noktada artık körlükten bahsetmek imkânsızlaşmakta ve adı farklılaşmaktadır.


Sayın Başkan lütuf buyurup gelecek olurlarsa (hiç değilse sorumluluk sahibi bir yetkili gönderseler-tıpkı oy istemeye gönderdikleri gibi) bahis konusu olan yerlerin ayyaş, keş karargâhı, geceleri ise fuhuş yuvası olduğunu da göreceklerdir.

 

---
 

KONU 2

Arada bir spor yapmak için (bölgemiz çamur içinde kalıyor da) sahile inip aktivite yapmak zorunda kaldığımızda, bazı hayvan sever geçinenlerin (küçükte olsa istisnalar var elbet ki), fiyakalı edalarla, zavallı konumda olduklarını gizleyemeyecek kadar cühela tavırlarla sevimli dostlarımız köpekleri gezdirdiklerini görüyorum.


"Kdz. Ereğli Bir Avrupa Kentidir" tabelası koymakla Avrupa kenti olunmuyor.
 

 

Bünyenizde barındırdığınız kolluk kuvvetlerinden sayılan Zabıtaların dahi seyirci kalmakta olduğu bir konudan da bahsedeceğim.


Hayvan sever edası içindeki bu şahıslar, sevimli dostlarımız tuvalet ihtiyaçlarını gidersin diye doğal olarak dolaştırıyorlar.


Fakat üzüntü ile izliyorum ki, sahiplerinden daha sevecen, daha "insancıl", daha doğa dostu bu canlılar öyle her önüne gelen yerlere tuvalet ihtiyaçlarını yapmadığı gibi, bazı aklı evvel sahipleri adeta onları zorlarcasına davranış sergilemekte hiç bir sakınca görmemektedirler.


Hele hele en iğrenç olan kısmı ise, hayvan sevmenin ne olduğundan habersizlerin o sevimli dostlarımızın dışkılarına adeta seyirci kalıyor olmalarıdır.


"Seviyorsanız dışkısına da katlanın" sloganını lütfen her köşeye asınız.


Gelişmiş ülkelerde bu durumun nasıl olduğunu hiç gördünüz mü?
Tabela Avrupa’sından değil, gerçek Avrupa’dan bahsediyorum.

 

Herkes sevdiği, evladı gördüğü, beslediği canlının dışkısını da yanlarında taşıdıkları naylon bir poşetle alarak gerektiği şekilde yok etmektedir.


O güzelim sahili, o güzelim göz boyama tablonuzu korumayı da ihmal etmeyiniz.

Lütfen bünyenizde barındırdığınız Zabıtaları bu konuda eğitiniz.
 

Madem esnafı ya da denetim görevi olduğu halleri görmezden geliyorlar bari  biraz halkın içinde dolaşsınlar.
Eh, eğitimsiz insanların çoğaldığı ülkemizde, eğitilmiş insan gücü bulmakta zorlandığınızı biliyorum.

 

Sayın başkan,
Kaynarca Toplu Konutlarına bir şekilde kin ve nefret mi duymaktasınız?
Eğer ki öyle ise bu kin ve nefretin ardında yatanlar nedir?


 
Abraham Harold Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi'ne göre bireyin davranışlarında iki ana çıkış noktası vardır.


Birincisi, her davranış belli bir ihtiyacı karşılamaya yöneliktir.
İkincisi ise bu ihtiyaçların bir hiyerarşisi vardır.

 

 

Ölümünden evvel 7 basamak halinde açıkladığı teorinin ilk basamağında ilkel ihtiyaçlar vardır.


 
1.basamakta ilkel ihtiyaçlar yemek, barınmak gibi.
7.basamağında ise artık yönetme ihtiyacı doğmaktadır.

 

1.Fizyolojik ihtiyaçlar
2.Güvenlik ve Emniyet ihtiyacı
3.Bir yere (grup, parti, topluluk gibi) ait olma, sevgi görme-gösterme ihtiyacı
4.Saygı görme, gösterme ihtiyacı
5.Kendini gerçekleştirmek, ispat ihtiyacı
6.Bilmek ve anlamak, okumak, öğrenmek daha ileriye gitme ihtiyacı
7.Güzelliğe, Estetiğe duyulan ihtiyaç (Yönetme ihtiyacı)


 
Maslow bunu, kendini gerçekleştirme gereksinimi kavramı içerisinde ifade ederken ifadesinin içinde, "zorlu hedefleri başarmak ve kapasiteyi artırmak gibi idealleri ve yetenekleri gerçekleştirme ihtiyaçları" şeklinde açıklamaya gider.

 

İşte benim merakımda buradan kaynaklanmaktadır.
 

 

Sayın Başkan,
Bu bir teoridir, doğru ya da yanlış kabul edebilirsiniz.

 

Ancak bana göre doğru bir öngörüdür.


 
Bu nedenle merak ediyorum;

Maslow'un bu teorisinde saydığı "zorlu hedefleri başarmak ve kapasiteyi artırmak, yetenekleri gerçekleştirme ihtiyaçları" şeklinde ki ifadesinde sizin kaybettiğiniz hangisidir?


a- Zorlu hedefleri başarmak azmi
b- Kapasiteyi artırmak düşüncesi
c- Yetenekleri gerçekleştirme ihtiyaçları


Evet, gerçekten de bunlardan hangisini kaybetmiş durumdasınız?
 


Abraham Harold Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi nedir diye merak ediyorsanız lütfen bakınız.


 
Biliyorum bana çok kızıyorsunuz, çok sorunlarınız var, tüm bunlardan dolayı yanıt vermekte bana sıra dahi gelmez.


 
Ancak durum bu kadar vahimse acele halkın kaderi ile oynamaktan vazgeçiniz.


Eğer ki durum bu denli vahim ise işte o vakit, milletvekili olarak ülkenin kaderi ile oynamaya hiç kalkışmayınız.


Yeterince basiretsiz TBMM'de zaten var.

08 Ocak 2010

Saygı ile...

Yasin  Öztürk

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !