Rüzgar Santralı Kurulum Maliyeti

Toplu yapı yönetimi neden kurulmalı dır?

--------------

Rüzgar Enerjisi ve Güneş Enerjisinin Yüzeysel Olarak Karşılaştırılması       
Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

 

Rüzgar ve güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.hidrolik enerji, gelgit enerjisi ve dalga enerjileri olarak şimdilik tespit edilebilen enerji kaynaklarındandır. 

 

Yenilenebilir enerji kaynakları yerleşimi coğrafi bir yapı gerektirir mi?

Tabii ki yenilenebilir enerjinin kullanılabilir olması, coğrafik yapıya göre değişiklik göstermektedir. Bu güne kadar tespit edilebilmiş yenilenebilir enerji kaynaklarından Türkiye’nin jeolojik ve coğrafik özelliklerine en uygun olarak kullanılması tartışılan dalları Rüzgar enerjisi ve Güneş Enerjisidir. 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgar enerjisi  ekonomik midir?

Pek tabii ki her iki enerji kaynağı da, yenilenemeyen, katı yada sıvı yakıt kullanılarak üretilen enerji dallarına göre hem ekonomik, hem de süreklidir. 

 

Güneş Enerjisi ve Rüzgar enerjisini karşılaştırma sonuçları nasıldır?

4 ana başlık altında karşılaştırabiliriz. Yatırım açısından -Verimlilik süresi açısından- Enerji sürekliliği açısından-Çevresel faktöreler açısından.

 

YATIRIMIN ALANI 

Güneş enerjisi modüllerinin kurulması için her bir modül için yeterli miktarda bir alana ihtiyaç bulunmaktadır. Her bir modül üzerinden elde edilebilecek enerji miktarı belirli olduğundan, üretimin kapasitesinin arttırılması için kaplanan alanın da arttırılması gerektiği kaçınılmazdır.

 

Rüzgar enerjisi santrallerinin kurulabilmesi için çok az bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Hatta başka bir amaçla kurulmuş olan direkler, beton zeminler bile bu tesisin kurulabilmesi için kullanılabileceği için ortalama olarak toplam alanın % 1’ini kapsadığını söylemek pek yanlış değildir.

 

YATIRIMIN MALİYETİ 

Güneş Enerjisi yatırımları iki boyutta maliyetlendirilmektedir. Birinci boyutta güneş modüllerinin maliyetlendirilmesi, ikinci boyutta da güneş pillerinin maliyetlendirilmesidir. Ortalama maliyetleri birbirlerine yakındır. Yani ortalama ölçekte bir güneş enerjisi modülleri ve pillerinin yatırımın içindeki payları yaklaşık % 50 civarındadır.

Güneş enerjisi modüllerinin küçük ölçekli üretimlerde kurulum maliyeti 6000 – 7500 euro civarında olmaktadır. Bu rakam Megawatt seviyesindeki üretimlerde de 3000 Euro civarında oluşmaktadır. Güneş pillerinin katılımıyla birlikte küçük ölçekli (1-20 KWA) ölçeğindeki bir Güneş Enerjisi Sisteminin 1 KWH başına maliyeti yaklaşık 10.000 Euro civarında gerçekleşmektedir.

 

Rüzgar Enerjisi santrallerinin kurulumu ise ölçülerin değişmesi ile pek bir fark oluşturmamaktadır. Yani 1 kwa’nın ortalama üretim maliyeti ile 1 MW üretimin ortalama kurulum maliyeti aynıdır. Rüzgar Enerjisi santrallerinin ortalama kurulum bedeli 1 kwa başına 2000 Euro’dur. Bu büyük ebatlı (1 MW ve üzeri) üretimlerde 1800 Euro civarına kadar düşmektedir.

 

 

VERİMLİLİK  SÜRESİ 

Güneş Enerjisi sistemlerinin ortalama verimli çalışma süresi 10-12 yıl arasındadır. Toplam ömrü de 20 yıl civarında seyretmektedir.

Güneş Enerjisi Santrallerinin ortalama 1 KWA’lık bir tesisinin bir günlük ortalama enerji üretimi 5 KWA civarındadır.

Güneş Enerjisi Santrallerinin 1 KWA başına ortalama işletme gideri 29 cent/KWA’dır. Yıllık bakım maliyeti’de 10 usd/ KWA’dır.

 

Rüzgar enerjisi santrallerinin ortalama verimi çalışma süresi 20 yıl olup, sistemin kullanım ömrü 30 yıl civarındadır.

Rüzgar enerjisi santralleri 3 mt/sn’den itibaren elektrik üretmeye başlar. 25 mt/sn’lik rüzgar hızına kadar elektrik üretmeye devam eder. Türkiye’nin rüzgar haritası incelendiğinde ülkemizin en az rüzgar alan yerlerinin dahi 3 mt/sn daha fazla rüzgar aldığı görülmektedir. Buna göre rüzgar Enerjisi santrallerinin gün içerisinde 24 saat boyunca kapasitesi kadar üretim yaptığı hesaba katılırsa 1 kwa’lık bir Rüzgar enerjisi satrali 20 KWA’nın üzerinde elektrik üretmektedir.

 Rüzgar Enerjisi santralinin sürekli elektrik üretmesi birim başına üretim maliyetini de düşürmektedir. Rüzgar enerjisinin 1 kwa başına ortalama üretimi 4-5 cent/kwa olarak maliyetlendirilmektedir.

 

ENERJİNİN SÜREKLİLİĞİ 

Güneş Enerjisi sistemleri günün sadece güneş alan bölümlerinde (bulutsuz- yağmursuz- rüzgarsız güneşli dönemlerde) elektrik enerjisi üretebilmektedir. Bu da yaz dönemlerinde uzun olmakla birlikte kış ve bahr dönemlerinde günün ortalama % 20 civarında performans gösterebilmektedir.

Sürekli enerji üretimi yapılamadığından, depolama kapasitesi de tam olarak kullanılamamaktadır.

Enerjinin süreksiz yani kesintili olması başka enerji kaynakları ile desteklenmesi zorunluluğu doğurmaktadır.

Rüzgar enerjisi santralleri ise özellikle Türkiye2nin rüzgar haritası incelendiğinde, yılın neredeyse tamamında elektrik enerjisi üretimi yapabilmektedir. Depolama kapasitesi saatlik üretimin ortalama 6 katı civarında oluşturulduğu taktirde, başka hiçbir enerji desteğine ihtiyaç duymadan enerji üretebilir.

 

ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Güneş Enerjisi modüllerinin ve pillerinin imaları ve yenilenmesinde % 15 – 20 civarında çevresel atık meydana gelmektedir.

Güneş enerjisi sistemlerinin kurulduğu alan başka bir amaçla kullanılamaz.

  Rüzgar enerjisi santrallerinin çevresel kirliliği yoktur.

Rüzgar enerjisi Santralleri bulunduğu alanın sadece % 1’lik bir kısmını işgal ettiğinden kalan kısım asli amacına uygun olarak kullanılmaya devam edebilir.

 Rüzgar Enerjisi Santralleri paratoner görevi gördüğünden, etrafına elektrik ile ilgili hiçbir kaçak ve zarar vermez.

Rüzgar Enerjisi santrallerinin görüntüsü estetiktir. Herhangi bir görüntü kirliliği oluşturmaz.

Rüzgar enerjisi santralleri bir miktar ses çıkarmakla beraber, bu ses ancak bir karayolu sesini veya şelale sesini geçmez. Ortalama insan algılamasının düzeyinde bir ses olduğundan rahatsızlık vermez.

Bu karşılaştırma alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarından sadece Güneş Enerjisi ve Rüzgar enerjisi Santrallerinin karşılaştırılması için hazırlanmıştır. Pek tabii ki mevcut nükleer, termik enerji sistemlerinin hem yatırım, hem işletim hem de işletim maliyetleri açısından her ikisi de elverişli elektrik enerjisi üretim sistemleridir.

Dünyamızın enerji üretiminde sıkıntı çektiği bu dönemlerde, insanlığın artan enerji ihtiyacına, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynakları ile devam eden arayışlar bu iki enerji sistemine olan talebi arttırmıştır.

Enerji talebi dünya üzerinde yaşayan tüm insanların ortak problemidir. Dünyanın herhangi bir bölgesinde çözümü bulunan bir enerji üretim biçimin dünyanın tamamına en kısa zamanda ulaştırılması insanlığın ortak görevidir.

 

********************

Elektriğe yıllarca zam yapılmadığı için teşekkürler

Neden elektrik?
Doğalgaz, bildiğiniz gibi üretilmez, yeraltından çıkarılır ama doğalgazı yaratamazsın.
Oysa elektrik üretilebilir. Mesela doğalgazdan elektrik üretebilirsin, ama elektrikten
doğalgaz üretemezsin. Elektriği nükleer reaktörden, rüzgardan, güneşten, ırmaktan,
gelgitten hatta insan gücünden bile üretebilirsin.

----------------

Rüzgar Enerjisi Santralleri Yatırımcıları Derneği (RESYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Baysal
--------
Rüzgar Enerjisi Santralleri Yatırımcıları Derneği. TUREB Turkiye Ruzgar Enerjisi Birligi. EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Birligi Turkiye Bolumu
-------
RESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ü. Tolga BİLGİN
http://www.ressiad.org.tr/yazarlar.php?ID=11
---------
Global Rüzgâr Enerjisi Konseyi ya da İngilizce adıyla GWEC (Global Wind Energy Council)
http://www.gwec.net/index.php?id=34

Türkçe çeviri için..
http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.gwec.net%2Findex.php%3Fid%3D34&sl=en&tl=tr
--------
Avrupa ülkelerinde rüzgar enerjisi yatırımlarına verilen teşvikler ve Türkiye için öneriler.
http://www.ecoenerji.net/haber_detay.asp?HaberID=35

---------------------

RÜZGAR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN LİSANS İŞLEMLERİ

http://www.enerjihukuku.com/ruzgar_santrali_lisans.doc

---------------

Ölçüm Yapmadan Rüzgar Santrali Kurulur Mu?

EPDK rüzgar santrali lisans başvurularını yaklaşık 1 yıl durdurma kararı aldı. Olumsuz gibi görünse de karar rüzgar santrali yatırımcılarını sevindirdi…
http://www.infomag.com.tr/general/sonsayi.asp?contID=575

----------------

“DOĞAL GAZ LOBİSİ RÜZGARIN ÖNÜNÜ KESTİ”

http://www.turkishtime.org/files/arastirmalar/enerji/Ruzgar_Enerjisi_2005.doc

--------------

EN BÜYÜK RÜZGAR ENERJİ SANTRALI DEVREDE  
Danimarkalı enerji grubu Dong Energy, dünyanın denizdeki en büyük rüzgar santralini hizmete soktu. Şirket yetkililerinin açıklamasına göre, 91 rüzgar türbininden müteşekkil santral, 200 bin evin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak. Danimarka'nın batısındaki Blaavands Huk'un 30 kilometre açıklarında Kuzey Denizi'nde kurulan "Horns Rev 2" adlı rüzgar enerjisi santralinde kullanılan türbinlerin her biri saatte 2,3 megavat elektrik üretiyor.

Hürriyet

-------------

Her köye rüzgâr santralı
Rüzgâr santralının gövde, pervane ve jeneratörden oluştuğunu, Türkiye’de şu an gövde ve pervanenin yapılabildiğini aktaran Şahin, jeneratör konusunda ise çok sayıda alternatif bulunduğunu belirtti. İlkem Şahin, 60 kişi istihdam ederek ilk türbini gelecek yıl Nisan ayında üretim bandından çıkartacaklarını söyledi.

http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=HaberDetay&ArticleID=897897&Date=10.09.2008&CategoryID=101

------------

Dev şirketler rüzgar enerjisine yatırım yapıyor
Rüzgâr esti, köylü köşe oldu

Rüzgar Enerjisini ilgilendiren yeni yönetmelik

Rüzgar Enerjisi Teknik Değerlendirme Yönetmeliği

Rüzgar enerjisi lisans yönetmeliğinde değişiklik

2. Rüzgar Enerjisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

---------
RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.eie.gov.tr/duyurular/YEK/ruzgar/RES_yonetmeligi_20080925.doc

-------------

ÜRÜN [ Rüzgar Enerji Sistemi - Sistemleri ]

http://ruzgarenerjisi.elektromarket.web.tr/?98/ruzgar_enerji_sistemi_sistemleri

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !