Savcılığa,suç duyurusu

                    Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Savcılığına,

                                       Kdz. Ereğli/ZONGULDAK                                                   

            Karadeniz Ereğli belediye başkanlığına verdiğimiz 16 Kasım 2009 tarihli dilekçemiz, PTT iadeli taahhütlü belgesinden, 18 Kasım 2009 tarihinde alındı iletisiyle belediyeye ulaştığı anlaşılmaktadır.

         Ancak geçen bu zaman zarfında, dilekçemize cevap verilmediği görülmüştür.

3071 sayılı yasanın 7. maddesinde, "Türk vatandaşlarının kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç iki ay içinde cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir" denilmektedir.

       “Yasal süresi olan 60 gün içimde cevap alınamayan dilekçeler aynı makama tekrar yazılabileceği gibi, Türk Ceza Yasası'nın 230. maddesi uyarınca dilekçeye zamanında cevap vermeyenlerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulabilir” karinesine uygun olarak, dilekçe hakkımızın kullanılması, sonuçlandırılması engellenmekte olduğu tespit olunmaktadır.

  Netice-i Talep

ANAYASA DİLEKÇE HAKKI  Madde 74 ve 01.11.1984 kabul tarihli, 3071 numaralı kanun ve TCK md. 230 gereği işlem yapılabilmesi için gereğini arz ederim.                                    

 

                                                 Eylül 2010

                                         A/1 Blok Yönetim Kurulu adına.                        

                                                     Başkan

                                               Mustafa Civan

 

Eki; PTT alındısı, barkodu:  RR01951524003

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !