YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ- Kiracı Kapıcılık

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

 

Kapıcı dairesinde ikamet etmekle birlikte binanın temizlik ve kapıcılık hizmetlerini gören kişi kiracı değil işçi (KAPICI) kat malikleri ise işveren sayılmaktadır.

 Bu kişinin çalışma bakanlığına şikâyet etmesi halinde binanız idari para cezası ödeyeceği gibi ayrıca işçinin yasal haklarının da muhatabı olacaktır.

T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/5359,K. 2001/8177,T. 9.5.2001

KIDEM TAZMİNATI ( Sözlü ve Yazılı Delillerin Genelde Birbirini Doğrulamakta Olup Davacının İş Yerinde Hizmet Akdine Dayanarak Çalıştığını Göstermesi )

SÖZLÜ VE YAZILI OLAYLARIN BİRBİRİNİ DOĞRULAMASI ( Hizmet Akdi İlişkisinin Varlığı Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi )

HİZMET AKDİ İLİŞKİSİNİN VARLIĞI ( Sözlü ve Yazılı Delillerin Genelde Birbirini Doğrulaması )

1475/m.14

ÖZET: Dava konusu olayda sözlü ve yazılı deliller genelde birbirini doğrulamakta olup davacının iş yerinde hizmet akdine dayalı olarak çalıştığını açıkça göstermektedir.

Bu durumda hizmet akdi ilişkisinin varlığı kabul edilerek işin esası incelenerek davacının kıdem ve ihbar tazminatlarının hak edecek şekilde ilişkinin bozulup bozulmadığı ve diğer işçilik alacakları da tespit edilerek hâsıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir. 

DAVA:

Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı fazla çalışma ve yıllık izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde, davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.    

 

KARAR: Davacı, davalıya ait konut işyerinde uzun süre kapıcılık yaptığını işine haksız şekilde son verildiğini iddia ederek ihbar, kıdem tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik haklan isteğinde bulunmuştur. Davalı ise davacının kardeşi ile birlikte kiracı olarak kapıcı dairesinde oturduğunu savunmuş, mahkemece bu savunmaya değer verilerek taraflar arasında hizmet ilişkisi bulunmadığı kabul edilmek suretiyle bütün istekler reddedilmiştir.

 

Dosya içinde ihtilaflı döneme ait gider makbuzları mevcut olup bunların bir kısmında davacının yaptığı temizlik hizmeti karşılığı ödenen para, diğer kısmında da kapıcılık hizmeti karşılığı ödenen bir miktar ücret olduğu belirtilmiştir. Bundan başka dinlenen davacı tanıkları davacının kapıcı olarak söz konusu yerde çalıştığını, konutun temizlik işlerini yaptığını çöplerini döktüğünü açıklamışlardır.

Bu sözlü ve yazılı deliller genelde birbirini doğrulamakta olup davacının iş yerinde hizmet akdine dayalı olarak çalıştığını açıkça göstermektedir. Bu durumda hizmet akdi ilişkisinin varlığı kabul edilerek işin esası incelenerek davacının kıdem ve ihbar tazminatlarının hak edecek şekilde ilişkinin bozulup bozulmadığı ve diğer işçilik alacakları da tespit edilerek hâsıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

 

 SONUÇ:

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.05.2001 gününde oybirliği ile karar verildi. 

 

http://www.kararevi.com/karars/679426_yargitay-9-hukuk-dairesi-e-2001-5359-k-2001-8177#.U5VdJSjm7S4

 

http://www.kararevi.com/karars?page=2549#.U5Vc-yjm7S4

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !