Yönetici EL KİTABI; Yönetim planının önemi

 Yönetimi Planınızı formalite gereği olmaktan çıkarıp, yasa, yönetmelik ve tüzüklere uygun, işlevsel hale getirin.

Yönetim Planı bir  apartmanın anayasasıdır.

Her hangi bir dava söz konusu olduğunda hakimin, öncelikli karar vermesi için dayanak teşkil eder.

Yönetim Planınızı istediğiniz her zaman değiştirebilir, yenileyebilir, gereksinmelere göre  tanzim edebilirsiniz.

 

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, Elli Yeni Türk Lirasından İkiyüzelli Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

A/1 Blok YÖNETİM PLANI

 

Kimlik Bildirme Kanunu Madde-5  

Kimlik Bildirme Kanunu ve örnek Form
Detaylı Kimlik Bildirme Kanunu

Kombi ile ısınmak artık yasak
Doğalgaz ile merkezi ısınmada Kaskad Sistemi Nedir?
Kira Artışına Yargıtay Ne dedi?
Kiracılara KÖTÜ HABER
Toplu yapı yönetimi neden kurulmalı dır?

APARTMAN YÖNETİMİNİN TARAF EHLİYETİ
HUKUK:Kamu yararına hizmet
Apartman yaşantısının incelikleri
Borçlar kat maliklerinden mi kiracılardan mı tahsil edilir?
Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümleri
Sebepsiz zenginleşme
Kat malikleri Kurulu kararlarına itiraz.
Borçlunun ifşası


YARGITAY HGK KARARI: Avukatın Görevini Yerine Getirmekte Özensiz
Toplu yapılara ilişkin özel hükümler-1
Apartman yaşamı hakkında hukuki bazı bilgiler.
Apartman Yönetimi ve Sorumluluğu
Düşünceleri açıklama hakkı.
Tebligat Kanunu


KOMŞULARDAN BİRİNİN ÇEKİLMEZLİK HALİ(Örnek dilekçe)
İCRA TAKİP YOLLARI ÜÇ KISIMDA TOPLANIR.
BORÇLU KAT MALİKİNE DAVA AÇILMASI(ÖRNEK)

BORCUNU ÖDEMEYENİN DAİRESİNE İPOTEK KOYMA
KİMSE YÖNETİCİ OLMAK İSTEMEZSE
YÖNETİCİ NE ANLAMA GELİR?


KİRA NEDİR?
KİRA KONTRATI ÖRNEĞİ.
KİRA HAKKINDA:Emsal Kira Bedeli
KİRALAR HAKKINDA KANUN
KAT MALİKİ kimdir?

HUKUK:İntifa(Kullanım) hakkı
HUKUK:Oturma(Sükna)hakkı
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YANGIN MERDİVENİ
Apartmanlarda köpek beslenir mi?
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
Soru ve Yanıtlar1
Soru ve Yanıtlar2
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !