Zonguldak Valiliği, Hava Kirliliği ve Yakıtlar

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ

 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı     : B.054.VLK.4.67.0.300 / 490 / 01 / 2011

Konu  : Hava Kirliliği ve Yakıtlar


VALİLİK EMRİ

 

( 2011/1 )

 

            İlgi :   a) 2872 Sayılı Çevre Kanun.    

                        b) 13.01.2005 Tarih ve 25699 Sayılı R.G. Yayımlanarak yürürlüğe konulan

                            “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin

KontrolüYönetmeliği”

 

                        c) 27.09.2010 Tarih ve 415 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı

                        d) 07.09.2010 tarih ve B.18.4.İÇO.4.67.00.02/4267 sayılı Valili Emri


            Bilindiği üzere Zonguldak İli; Özellikle kış aylarında ısınma amaçlı yakıtların yakılması sonucu yoğun hava kirliliği yaşanan 1. Grup iller arasında yer almaktadır.

 

            Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolüne ilişkin yürürlüğe konulan yasal düzenlemeler ilgi (a), (b) ve (c)’de belirtilmiştir. Her kış sezonunda ilimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kabul edilen “Yakıt Programı ve Temiz Hava Planları”  tüm ilgililere tebligat Kanununca iletilmektedir.

 

            Kamu Kurumu ve Kurumlarınca ihale yöntemi ile satın alınacak yakıtların satın alınmasında dikkat edilecek hususlar ve yakıt şartnamesi İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 16.09.2009 tarih ve B.18.4.İÇO.4.67.00.02 (135.01) 3894 sayılı yazıları ile kurumunuza gönderilmiştir.

 

            Ayrıca Kurumunuza/Kuruluşunuza ait lojmanlarınızda da ilgi (c) de belirtilen MÇK kararında öngörülen yakıtların satın alınması gerektiği bilinmektedir.

 

            Valiliğimizce oluşturulan İzleme ve Denetleme Ekiplerince yapılan izleme ve denetlemelerde;

 

            1- Kamu Kurum ve kuruluşlarının bazılarında Kamu İhale Mevzuatına göre yakıt satın alındığı, ancak satın alınan yakıtların yakıt programında öngörülen yakıt olmadığı yani kusurlu mal satın alındığı,   

 

            2- Kamuya ait lojmanların önemli bir bölümünde ise ihale yöntemi ile yakıt satın alınmadığı, kayıt dışı üretilen; herhangi bir iyileştirme işlemine tabi tutulmadan, torbalanmadan TÜVENAN adı ile piyasaya sürülen yakıt alındığı tespit edilmiş, durum ilimiz yerel basınında farklı zamanlarda da yer almıştır.

 

Bu bağlamda,  yasal düzenlemelere uymak/uygulatmak konusunda örnek olması gereken kamu kurumlarının yasal mevzuata uymayan bu tür davranışları hiçbir koşulda kabul edilemez.

 

            Bundan böyle; Yakıt satın alınırken, her yıl MÇK’ da karara bağlanan yakıt programında öngörülen usul ve esaslara uyularak Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca mutlaka “Kamu İhale Mevzuatına” göre ihale yöntemi ile Kamu Lojmanları yönetimlerince ise  “Pazarlık Yöntemi” ile alınacaktır.

 

Valilik denetim ekiplerince yapılan tespitlerde uygun olmayan kömür/yakıt satın aldığı tespit edilen ve bu suretle yasal düzenlemelere aykırı davranan kamu kurum/kuruluş yöneticileri ile kamu lojman yöneticileri hakkında idari ve adli cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

 

            Bilgi ve gereğini rica ederim.


                                                                                                     

                                                                                   Erdal ATA 
                                                                                        Vali

 

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGESİ   Yazının üzerini Tıklatın

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !